El-kontroll Hallingdal

Kontroll av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig gir en tryggere hverdag og rabatt på hus- og fritidsboligforsikring.

Tryggere bolig og billigere forsikring

Gjør boligen tryggere og forsikringen rimeligere. Et dårlig elektrisk anlegg kan skape mye unødvendig spenning i hverdagen. Ved å gjennomføre en el-kontroll av boligen får du et tryggere hjem. Dette belønner vi med gode rabatter på forsikringen.

Tar du ny sjekk etter 5 år opprettholder du rabatten på forsikringen.

Hva er “El-kontroll Bolig”

Kontrollen omfatter en grundig sjekk av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig. I tillegg får du informasjon om farer ved bruk av elektriske apparater, samt kontroll av røykvarsler og brannslokkingsapparat. Etter at anlegget er kontrollert får du et skjema som viser hva som er kontrollert og funnet i orden, samt en oversikt over eventuelle feil og mangler som må utbedres. Feil og mangler som blir avdekket må rettes for å få rabatt på forsikringen.

Det elektriske anlegget bør kontrolleres hver 5. år for å opprettholde sikkerheten.

Hvem kan utføre kontrollen?

Det er kun kontroll som er foretatt av sertifiserte kontrollører som gir rabatt på hus- og fritidsboligforsikringen.

Normalpris for el-kontroll er 2500,- inkl. mva. Feil og mangler som avdekkes må rettes for å få rabatt på forsikringen. Når skjema med kvittering for at alt er i orden med det elektriske anlegget får du rabatt på hus/hytteforsikringen i 5 år. Så i tillegg til å sove tryggere så får du billigere forsikring.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!